Tanulni öröm

A programot ajánljuk minden, a diaszpórában élő magyar családnak, szülőknek, kamaszoknak és hétvégi iskolának, akik kreatív módon szeretnének tanulni.

Játékos

Progresszív oktatási módszerekkel összeállított, szórakoztató feladatgyűjtemény, előre megtervezett órák, pedagógiai útmutatóval.

Kreatív

A program szabadon variálható, a naptári év ünnepei köré rendezve, így kreatívan a tanár vagy szülő az alkalomhoz megfelelő feladatokat választhatja ki.

Identitást erősítő

A magyar néphagyományok, nemzeti ünnepek és a magyar nyelven való gondolkodás, képezik identitásunk alapjait, amely alapja programunknak.

Oktatási területek

Canva - Little Boy Looking at a Globe

Magyar nyelv és kultúra

A magyar anyanyelvi programunk része óvodás kortól a mese hallgatás, beszédfejlesztés, később az írás, olvasás, az idősebbeknek pedig az irodalom, nyelvtan, retorika valamint történelem. Ezeket hagyományaink tükrében az adott ünnepkör köré csoportosítjuk, tematikus pedagógiai programmal. Ezzel elősegítve a kétnyelvűség fejlesztését és a szókincs bővítését. Az anyanyelv egyben az identitásunk alapja is, így különösen fontos az írás-olvasás korai oktatása. 

03_identitás

Magyar Identitás és Önismeret

Az egészséges identitás alapja az önbecsülés és a gyökereinkel való helyes kapcsolat.  Ezt elősegíthetjük dráma órákkal, báb foglalkozásokkal, önismereti és konfliktus kezelési feladatokkal, illetve a szociális és nemzeti identitás formáló történelmi, irodalmi vagy hagyományőrző tevékenységekkel. A hagyományőrző programok a szülők bevonásával segítik a gyerekeket a gyökereik megtalálásában, elfogadásában és megélésében.

pexels-photo-1385750

Magyar hagyományok és népszokások

A nyelv, a szókincs és a hagyományápolás ugyan alapja az identitásunknak, azonban a kognitív nyelvhasználat nélkül a gyermekeink nem fognak magyarul végig gondolni logikai folyamatokat. Ezért is fontos a művészetek és a kultúra oktatása is, hiszen ezek során absztrakt fogalmakat, érzelmeket kell végig gondolni. A technikaórák, logikai feladatok, versírás, kottaolvasás és Kodály-alapú hangszer oktatás során magyarul tanulnak meg gondolkodni,  így alakítva ki a kognitív nyelvtudásukat. 

“Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.”
Kodály Zoltán

Eredményeink

0

Család

0

Tanuló

0

Iskola

Csatlakozzatok ti is hozzánk